Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Semarang Timur 131 0
Kec. Ngaliyan 171 0
Kec. Pedurungan 291 0
Kec. Gayamsari 95 0
Kec. Semarang Tengah 155 0
Kec. Semarang Barat 204 0
Kec. Tembalang 255 0
Kec. Mijen 156 0
Kec. Semarang Utara 134 0
Kec. Gunung Pati 192 0
Kec. Banyumanik 207 0
Kec. Genuk 171 0
Kec. Tugu 68 0
Kec. Semarang Selatan 136 0
Kec. Gajah Mungkur 123 0
Kec. Candisari 104 0
Jumlah 2,593 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019