Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Way Serdang 83 0
Kec. Mesuji Timur 78 0
Kec. Tanjung Raya 96 0
Kec. Simpang Pematang 63 0
Kec. Rawajitu Utara 58 0
Kec. Mesuji 52 0
Kec. Panca Jaya 37 0
Jumlah 467 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019