Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Teluk Keramat 126 0
Kec. Galing 61 0
Kec. Pemangkat 82 0
Kec. Subah 51 0
Kec. Semparuk 48 0
Kec. Jawai 69 0
Kec. Selakau Timur 23 0
Kec. Sambas 111 0
Kec. Jawai Selatan 40 0
Kec. Salatiga 34 0
Kec. Tebas 143 0
Kec. Sejangkung 53 0
Kec. Sebawi 36 0
Kec. Sajingan Besar 35 0
Kec. Tekarang 29 0
Kec. Selakau 54 0
Kec. Sajad 27 0
Kec. Tangaran 42 0
Kec. Paloh 56 0
Jumlah 1,120 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019