Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Kayan Hulu 47 0
Kec. Kelam Permai 39 0
Kec. Ketungau Hilir 57 0
Kec. Ketungau Tengah 77 0
Kec. Ambalau 38 0
Kec. Sungai Tebelian 92 0
Kec. Sintang 146 0
Kec. Binjai Hulu 30 0
Kec. Dedai 53 0
Kec. Ketungau Hulu 55 0
Kec. Tempunak 60 0
Kec. Kayan Hilir 62 0
Kec. Serawai 45 0
Kec. Sepauk 86 0
Jumlah 887 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019