Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Monterado 51 0
Kec. Sungai Betung 29 0
Kec. Sungai Raya 47 0
Kec. Bengkayang 67 0
Kec. Sanggau Ledo 40 0
Kec. Ledo 43 0
Kec. Siding 24 0
Kec. Capkala 20 0
Kec. Sungai Raya Kepulauan 49 0
Kec. Seluas 41 0
Kec. Suti Semarang 21 0
Kec. Teriak 49 0
Kec. Samalantan 57 0
Kec. Tujuh Belas 29 0
Kec. Jagoi Babang 38 0
Kec. Lumar 19 0
Kec. Lembah Bawang 15 0
Jumlah 639 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019