Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Ngabang 157 0
Kec. Air Besar 52 0
Kec. Mandor 73 0
Kec. Sompak 33 0
Kec. Banyuke Hulu 30 0
Kec. Jelimpo 71 0
Kec. Menjalin 53 0
Kec. Kuala Behe 50 0
Kec. Sebangki 71 0
Kec. Mempawah Hulu 101 0
Kec. Meranti 24 0
Kec. Sengah Temila 129 0
Kec. Menyuke 78 0
Jumlah 922 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019