Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Batu Ampar 59 0
Kec. Terentang 55 0
Kec. Rasau Jaya 60 0
Kec. Telok Pakedai 60 0
Kec. Sungai Kakap 203 2
Kec. Kubu 87 0
Kec. Sungai Ambawang 270 0
Kec. Sungai Raya 379 2
Kec. Kuala Mandor B 129 0
Jumlah 1,302 4
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019