Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Suela 118 0
Kec. Labuhan Haji 139 0
Kec. Wanasaba 201 0
Kec. Sembalun 60 0
Kec. Terara 174 0
Kec. Lenek 63 0
Kec. Selong 186 0
Kec. Sakra Barat 160 0
Kec. Keruak 141 0
Kec. Sakra 118 0
Kec. Sikur 179 0
Kec. Sambelia 86 0
Kec. Pringgabaya 235 0
Kec. Jerowaru 164 0
Kec. Aikmel 199 0
Kec. Suralaga 175 0
Kec. Sakra Timur 118 0
Kec. Masbagik 209 0
Kec. Sukamulia 74 0
Kec. Pringgasela 121 0
Kec. Montong Gading 119 0
Jumlah 3,039 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019