Rekap Quality Control Sekolah (Keunikan Sekolah)

Data Tabel

  Wilayah Keunikan Sekolah
Unik Tidak Unik
Kec. Empang 68 0
Kec. Orong Telu 31 0
Kec. Labangka 29 0
Kec. Buer 36 0
Kec. Unter Iwes 54 0
Kec. Labuhan Badas 80 0
Kec. Batulanteh 57 0
Kec. Rhee 22 0
Kec. Lenangguar 32 0
Kec. Maronge 26 0
Kec. Moyo Hilir 89 0
Kec. Tarano 54 0
Kec. Lunyuk 64 0
Kec. Moyo Utara 39 0
Kec. Utan 82 0
Kec. Lape 50 0
Kec. Alas 61 0
Kec. Lantung 9 0
Kec. Ropang 19 0
Kec. Plampang 83 0
Kec. Sumbawa 121 0
Kec. Moyo Hulu 69 0
Kec. Alas Barat 58 0
Kec. Lopok 54 0
Jumlah 1,287 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019