Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Serapit 42 0 0 0
Kec. Sawit Seberang 77 0 0 0
Kec. Tanjung Pura 186 0 0 0
Kec. Wampu 128 0 3 0
Kec. Selesai 156 0 0 0
Kec. Stabat 249 0 0 0
Kec. Padang Tualang 148 0 0 0
Kec. Berandan Barat 59 0 0 0
Kec. Secanggang 218 0 0 0
Kec. Salapian 64 0 1 0
Kec. Sei Bingai 95 0 0 0
Kec. Pangkalan Susu 100 0 0 0
Kec. Sei Lepan 111 0 0 0
Kec. Hinai 121 0 0 0
Kec. Kuala 107 0 2 0
Kec. Binjai 108 0 0 0
Kec. Babalan 141 0 0 0
Kec. Besitang 124 0 1 0
Kec. Bohorok 93 0 1 0
Kec. Batang Serangan 100 0 0 0
Kec. Gebang 120 0 0 0
Kec. Kutambaru 31 0 1 0
Kec. Pematang Jaya 34 0 0 0
Jumlah 2,612 0 9 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019