Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Raya Kahean 53 0 0 0
Kec. Bandar Huluan 62 0 3 0
Kec. Raya 69 0 1 0
Kec. Sidamanik 60 0 1 0
Kec. Dolok Batu Nanggar 93 0 0 0
Kec. Tapian Dolok 88 0 0 0
Kec. Gunung Malela 80 0 1 0
Kec. Haranggaol Horison 12 0 1 0
Kec. Pamatang Sidamanik 42 0 1 0
Kec. Pematang Bandar 81 0 0 0
Kec. Ujung Padang 90 0 0 0
Kec. Bandar Masilam 65 0 0 0
Kec. Pamatang Silimahuta 21 0 1 0
Kec. Silimakuta 29 0 0 0
Kec. Panei 61 0 0 0
Kec. Bosar Maligas 81 0 2 0
Kec. Dolok Silau 39 0 0 0
Kec. Tanah Jawa 99 0 1 0
Kec. Hatonduhan 48 0 0 0
Kec. Jorlang Hataran 32 0 0 0
Kec. Silau Kahean 53 0 0 0
Kec. Siantar 136 0 0 0
Kec. Gunung Maligas 68 0 0 0
Kec. Jawa Maraja Bah Jambi 47 0 2 0
Kec. Dolok Masagal 25 0 0 0
Kec. Purba 51 0 0 0
Kec. Girsang Simpangan Bolon 35 0 0 0
Kec. Hutabayu Raja 79 0 0 0
Kec. Panombeian Panei 45 0 0 0
Kec. Bandar 150 0 0 0
Kec. Dolok Pardamean 27 0 1 0
Kec. Dolok Panribuan 50 0 1 0
Jumlah 1,971 0 16 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019