Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Rahuning 30 0 0 0
Kec. Tinggi Raja 44 0 0 0
Kec. Bandar Pasir Mandoge 64 0 0 0
Kec. Buntu Pane 56 0 0 0
Kec. Air Joman 80 0 0 0
Kec. Bandar Pulau 45 0 0 0
Kec. Sei Kepayang Timur 18 0 0 0
Kec. Silau Laut 58 0 0 0
Kec. Aek Ledong 35 0 0 0
Kec. Sei dadap 71 0 0 0
Kec. Sei Kepayang 53 0 0 0
Kec. Pulau Rakyat 62 0 0 0
Kec. Simpang Empat 78 0 0 0
Kec. Meranti 54 0 0 0
Kec. Aek Kuasan 52 0 0 0
Kec. Kisaran Timur 156 0 0 0
Kec. Setia Janji 32 0 0 0
Kec. Kisaran Barat 119 1 2 0
Kec. Teluk Dalam 36 0 0 0
Kec. Aek Songsongan 52 0 0 0
Kec. Pulo Bandring 53 0 0 0
Kec. Tanjung Balai 57 0 0 0
Kec. Rawang Panca Arga 43 0 0 0
Kec. Air Batu 105 0 0 0
Kec. Sei Kepayang Barat 22 0 0 0
Jumlah 1,475 1 2 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019