Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Panyabungan Barat 21 0 0 0
Kec. Pakantan 8 0 0 0
Kec. Panyabungan Selatan 18 0 0 0
Kec. Sinunukan 41 0 0 0
Kec. Kotanopan 76 0 0 0
Kec. Ranto Baek 26 0 0 0
Kec. Siabu 89 0 3 0
Kec. Lingga Bayu 50 1 4 0
Kec. Panyabungan Kota 124 0 0 0
Kec. Muara Batang Gadis 46 0 0 0
Kec. Tambangan 30 0 0 0
Kec. Huta Bargot 13 0 0 0
Kec. Lembah Sorik Merapi 29 0 0 0
Kec. Naga Juang 8 0 0 0
Kec. Puncak Sorik Merapi 19 0 0 0
Kec. Muara Sipongi 29 0 0 0
Kec. Natal 64 0 0 0
Kec. Panyabungan Utara 41 0 0 0
Kec. Batang Natal 51 0 0 0
Kec. Batahan 35 0 0 0
Kec. Panyabungan Timur 25 0 2 0
Kec. Bukit Malintang 27 0 1 0
Kec. Ulu Pungkut 21 0 0 0
Jumlah 891 1 10 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019