Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Aramo 31 0 1 0
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur 8 0 0 0
Kec. Siduaori 23 0 1 0
Kec. Hibala 14 0 2 0
Kec. Toma 30 0 0 0
Kec. Mazo 25 0 0 0
Kec. Somambawa 26 0 5 0
Kec. Hilimegai 17 0 0 0
Kec. Luahagundre Maniamolo 25 0 0 0
Kec. Amandraya 36 0 0 0
Kec. Umbunasi 19 0 1 0
Kec. Huruna 26 0 0 0
Kec. Maniamolo 43 0 1 0
Kec. Oou 16 0 0 0
Kec. Ulu Idanotae 17 0 0 0
Kec. Boronadu 15 0 0 0
Kec. Lolowau 21 0 1 0
Kec. Ulususua 32 0 1 0
Kec. Teluk Dalam 77 0 0 0
Kec. Fanayama 40 0 0 0
Kec. Onohazumba 16 0 1 0
Kec. Gomo 21 0 1 0
Kec. Onolalu 26 0 0 0
Kec. Pulau-pulau Batu Utara 13 0 0 0
Kec. Simuk 4 0 0 0
Kec. Pulau-Pulau Batu 32 0 0 0
Kec. Lolomatua 19 0 0 0
Kec. Susua 46 0 0 0
Kec. Mazino 25 0 0 0
Kec. Idanotae 25 0 0 0
Kec. Hilisalawaahe 11 0 2 0
Kec. Lahusa 54 0 2 0
Kec. Ulunoyo 25 0 1 0
Kec. Pulau-pulau Batu Barat 12 0 0 0
Kec. Tanah Masa 14 0 1 0
Jumlah 884 0 21 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019