Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Simanindo 66 0 5 0
Kec. Nainggolan 46 0 0 0
Kec. Palipi 55 0 0 0
Kec. Harian 31 0 0 0
Kec. Sitiotio 26 0 4 0
Kec. Sianjur Mula Mula 35 0 2 0
Kec. Onanrunggu 40 0 0 0
Kec. Ronggur Nihuta 28 0 0 0
Kec. Pangururan 78 0 1 0
Jumlah 405 0 12 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019