Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Martapura Timur 54 0 0 0
Kec. Mataraman 72 0 0 0
Kec. Paramasan 11 0 1 0
Kec. Cintapuri Darussalam 17 0 0 0
Kec. Sambung Makmur 42 0 0 0
Kec. Karang Intan 88 0 0 0
Kec. Aluh-Aluh 77 0 1 0
Kec. Aranio 32 0 0 0
Kec. Sungai Pinang 40 0 0 0
Kec. Sungai Tabuk 105 0 0 0
Kec. Pengaron 36 0 0 0
Kec. Telaga Bauntung 12 0 0 0
Kec. Gambut 93 0 0 0
Kec. Kertak Hanyar 73 0 0 0
Kec. Astambul 77 0 0 0
Kec. Simpang Empat 65 0 0 0
Kec. Martapura Barat 45 0 0 0
Kec. Tatah Makmur 37 0 0 0
Kec. Martapura 207 0 0 0
Kec. Beruntung Baru 49 0 0 0
Jumlah 1,232 0 2 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019