Rekap Quality Control Sekolah (Kelogisan Alamat Jalan)

Data Tabel

  Wilayah Kelogisan Alamat Jalan
Logis Mengandung Spesial Karakter Kurang Dari 3 Huruf Kosong
Kec. Pulau Laut Selatan 36 0 0 0
Kec. Hampang 26 0 0 0
Kec. Kelumpang Hilir 42 0 0 0
Kec. Pamukan Utara 33 0 0 0
Kec. Pamukan Selatan 28 0 0 0
Kec. Kelumpang Hulu 33 0 0 0
Kec. Sampanahan 24 0 0 0
Kec. Pulau Laut Barat 41 0 0 0
Kec. Pulau Laut Tengah 35 0 0 0
Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar 21 0 0 0
Kec. Kelumpang Utara 15 0 0 0
Kec. Kelumpang Barat 16 0 0 0
Kec. Kelumpang Selatan 27 0 0 0
Kec. Kelumpang Tengah 28 0 0 0
Kec. Pulau Sebuku 22 0 0 0
Kec. Pulau Sembilan 21 0 0 0
Kec. Pamukan Barat 13 0 0 0
Kec. Pulau Laut Kepulauan 38 0 0 0
Kec. Pulau Laut Timur 36 0 0 0
Kec. Pulau Laut Utara 180 0 0 0
Kec. Sungai Durian 26 0 0 0
Jumlah 741 0 0 0
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019